SPLOŠNI POGOJI SPLETNE PRODAJE

Ti pogoji veljajo za kupce potrošnike

Fizične osebe, ki sklenejo prodajno pogodbo zunaj poslovnih prostorov in prodajno pogodbo na daljavo (spletna prodaja) ter delujejo na trgu zunaj svojih trgovskih, poslovnih, obrtnih ali poklicnih dejavnosti (v nadaljevanju: kupec).
 
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za poslovni odnos med kupcem in podjetjem FERO-TERM d.o.o. (v nadaljevanju: FERO-TERM), Gospodarska 17, Donji Stupnik, Zagreb, Hrvaška, OIB (osebna identifikacijska številka): 69638067216, tel. št.: +385 1 4555 535, e-pošta: info@fero-term.hr, OIB za Slovenijo: SI94617333, ki je lastnik in upravljavec spletne trgovine.
Podjetje je davčni zavezanec tudi v Republiki Sloveniji. Odgovorna oseba je Jelena Gudeljević Hruškar.
 
Glede vsega v zvezi s temi pogoji lahko stopite v stik z nami tudi po elektronski pošti na naslov: webshop@fero-term.si vsak delovni dan od 8:00 do 16:00.
 
Nakup prek spletne prodaje (v spletni trgovini) FERO-TERM lahko kupec opravi bodisi kot registriran kupec z uporabniškim računom bodisi kot t.i. gost oziroma uporabnik brez uporabniškega računa (v nadaljevanju »kupec«).
 
Ko se kupec registrira, mora vnesti naslednje osebne podatke: e-poštni naslov, ime, priimek in geslo.
 
Da lahko kupec opravi nakup v spletni trgovini FERO-TERM, mora vnesti naslednje osebne podatke: e-poštni naslov, ime, priimek, naslov, mesto, poštno številko, državo in telefonsko številko za stik. FERO-TERM potrebuje te podatke za dokončanje naročila.
 
Kupec je dolžan sprejeti te splošne pogoje in Pravilnik o piškotkih, če se odloči za nakup, neposredno pred nakupom. Za uspešno opravljen nakup mora kupec obkljukati tudi polje, da se strinja s temi splošnimi pogoji in dati soglasje, da lahko FERO-TERM obdeluje njegove osebne podatke, vnesene v obrazec za prijavo ob registraciji, za namen opravljanja storitev znotraj spletne trgovine. Kupec mora biti star vsaj osemnajst let, da lahko nakupuje. Vse našteto velja tako za registrirane kot za neregistrirane kupce (»goste«), pri čemer kupec, ki ni registriran, ne more izkoristiti določenih ugodnosti, ki jih ponuja registracija na spletnem mestu (na primer preprosto ponovno naročanje brez ponovnega vnosa podatkov ali možnost ogleda stanja odprtih naročil, sprememba naslova za dostavo itd.). V primeru registracije FERO-TERM shrani podatke o kupcih in podatke o naročilih, tako da so vsa prihodnja naročila že prikazana z vnesenimi podatki, ki jih kupec nato lahko potrdi ali spremeni. Na računu registriranega kupca si lahko kupec kadar koli ogleda shranjene podatke, naslove za dostavo in pretekla naročila.
 
 
FERO-TERM se zavezuje, da bo varoval zasebnost podatkov, vključno z osebnimi podatki vseh kupcev, in bo z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi veljavnimi predpisi. Vse o varstvu osebnih podatkov najdete na povezavi Izjava o varstvu osebnih podatkov. S sprejemom teh splošnih pogojev, kupec sprejme tudi Izjavo o zaščiti osebnih podatkov.
 
Kupec je odgovoren za varno shranjevanje katerega koli uporabniškega imena ali gesla, s katerima dostopa do uporabniškega računa. Kupec mora takoj spremeniti geslo, če sumi, da je ogrožena varnost njegovega uporabniškega računa, in o tem obvestiti FERO-TERM. Z vnosom svojih podatkov pri registraciji kupec zagotavlja, da so njegovi vneseni podatki popolni in točni.


Pogoji naročila

 1. Izdelke, ki jih je mogoče kupiti, oglašujemo na »www.fero-term.si«. Pri vsakem izdelku so navedeni podatki o specifikaciji izdelka, ceni, ceni dostave in drugi podatki.
   
 2.  Izbira želenega izdelka se opravi s shranjevanjem v »košarico« s klikom na povezavo »dodaj v košarico«. Izbrani izdelek se rezervira tako, da lahko kupec potrdi nakup v roku 24 ur. V kolikor kupec ne potrdi nakupa v roku 24 ur, se rezervacija samodejno razveljavi.
  FERO-TERM ne odgovarja kupcu v primeru neupoštevanja zgornjih določil.
   
 3. V »košarici« so vsi izdelki, ki jih je kupec izbral za nakup, skupaj s ceno izdelka in ceno dostave ter skupno ceno (z DDV). Če želi kupec nadaljevati z nakupom, izbere povezavo »Nakup«, sistem pa ga samodejno pripelje do strani za vnos osebnih podatkov. Po vnosu osebnih podatkov s klikom na povezavo »nadaljuj« sistem kupca usmeri na izbiro načina dostave. Z izbiro načina dostave sistem kupca preusmeri na izbiro načina plačila, kar pomeni, da kupec sprejme, da gre za naročilo z obveznostjo plačila. Po izbiri načina plačila in s klikom na povezavo »zaključi z nakupom« je kupec kupil izdelke iz košarice in na elektronski naslov prejme potrdilo o nakupu.
   
 4. Fotografija, ki ponazarja izdelek na spletni strani, ni nujno, da ustreza dejanskemu videzu izdelka, še posebej pri izdelkih, pri katerih je na spletni strani v samem imenu navedeno »različne barve«, »različne velikosti«, »različne oblike« in podobno. FERO-TERM si pridržuje pravico do napak pri opisu, fotografijah, cenah in številu artiklov zaradi samodejnega vnosa artiklov v sistem ter samodejne potrditve naročila.

Cena

 1. Cene izdelkov so maloprodajne. Cene izdelkov in cene dostave so izražene v evrih (EUR) in vključujejo ustrezen DDV. FERO-TERM postavljene cene posodablja vsakih 24 ur, zato obstaja možnost, da se maloprodajne cene razlikujejo od cen na spletni strani »fero-term.si«. Vse cene, navedene v spletni trgovini, veljajo za spletni nakup, ne glede na morebiti drugačno ceno za isti izdelek v trgovini.
   
 2.  FERO-TERM si pridržuje pravico, da spreminja cene brez predhodnega obvestila, prav tako lahko spreminja cene brez predhodnega obvestila, vendar izključno za spletno trgovino. Prav tako lahko FERO-TERM kadarkoli, brez predhodnega obvestila, določi popust, dnevne ali tedenske akcije, akcije za posamezen izdelek, skupino izdelkov in/ali za vse izdelke.
   
 3. Ne glede na prejšnjo točko teh splošnih pogojev, bo vse naročeno blago dostavljeno po cenah, ki so veljale v času izdelave ponudbe oziroma v trenutku potrditve naročila.

Plačilo

 1. Kupec lahko kupljene izdelke plača s plačilnimi karticami:
  a) enkratno: Maestro, Mastercard, Visa;
  b) po predračunu - s splošno položnico ali prek spletnega bančništva.
   
 2. Plačilo se šteje za opravljeno v trenutku, ko izdajatelj kartice prejme avtorizacijo, kadar pa je plačilo izvedeno po predračunu, se plačilo šteje za opravljeno v trenutku prejema plačila na bančni račun FERO-TERM.
   
 3. Za plačilo prek spleta uporabljamo Monri servis, ki uporablja najsodobnejše tehnologije zaščite pred zlorabami, kot je varnostni protokol Secure Socket Layer (SSL) in druge tehnologije ter varnostne postopke po najvišjih standardih. Izmenjava občutljivih podatkov med spletnim plačilnim sistemom in avtorizacijskimi centri kartičnih hiš poteka po omrežju, ki je popolnoma zaščiteno pred nepooblaščenim dostopom. Občutljivi podatki o vaši kreditni kartici se pošljejo prek spleta neposredno avtorizacijskemu centru.
   
 4. FERO-TERM obdrži lastništvo prodanih izdelkov do prejema celotnega plačila s strani kupca. V primeru, da kupec kupnine ne plača pravočasno, si FERO-TERM pridržuje pravico, da kupcu zaračuna zakonske zamudne obresti za obdobje od zamude do plačila.
   
 5. Kupec bo račun v fizični obliki prejel ob dostavi kuplenih izdelkov. Račun je pripravljen in izdan v družbi FERO-TERM d.o.o. (v nadaljevanju: FERO-TERM), Gospodarska 17, Donji Stupnik, Zagreb.

Osebni podatki

 1. FERO-TERM za namen vodenja spletne trgovine obdeluje naslednje osebne podatke:
  - podatke, pridobljene s prijavo ali registracijo: ime, priimek, elektronski naslov in geslo;
  - podatke ob nakupu: ime in priimek, naslov, telefonska številka, način plačila, način dostave, izdelki, ki so predmet nakupa in vsi drugi podatki, ki bi bili nujni za sklenitev pogodbe ali izvršitev naročila. V primeru, da ste se strinjali z uporabo naprednih piškotkov, bomo shranili številko, povezano z uporabniškim imenom, za spremljanje dejavnosti na spletnem mestu. Prav tako lahko hranimo podatke pridobljene z uporabo piškotkov na vašem uporabniškem računu.
  - podatke v zvezi z morebitnimi reklamacijami, garancijami in drugimi zahtevki: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, vsebina zahtevka, datum vložitve zahtevka, način reševanja zahtevkov, datum nakupa, komunikacija s stranko glede terjatve, informacije o tem, kako rešiti ali zaključiti zahtevo in druge informacije, potrebne za reševanje zahtev kupca.
   
 2. Pravna podlaga za zbiranje takšnih osebnih podatkov je pogodba, sklenjena med stranko in FERO-TERM (Uredba EU 2016/679, 6. člen I točka b).
  V primeru, da kupec samo opravi registracijo, vendar ne opravi nakupa, je pravna podlaga za zbiranje podatkov neposredno soglasje kupca (Uredba EU 2016/679, 6. člen. I točka a). Za splošno neposredno trženje (pošiljanje splošnih oglasnih sporočil in oglasnih sporočil) ima FERO-TERM legitimen interes (pristojna zakonodaja in Uredba EU 2016/679, 6. člen. I točka f).
   
 3. Osebne podatke kupca je mogoče pridobiti tudi neposredno s pisno, telefonsko in elektronsko komunikacijo, in sicer v obliki različnih zahtev, komentarjev in pohval, prek družbenih omrežij, spletnega nakupovanja in sodelovanja v nagradnih igrah. Takšni podatki se lahko uporabljajo tudi za zakonite interese, kot je reševanje pravnih sporov.
   
 4. FERO-TERM kupcem omogoča tudi naročnino na elektronske novice, ki bodo kupce obveščale o različnih akcijah, ponudbah, novicah in dogodkih. Na elektronske novice se lahko naročite na spletni strani »www.fero-term.si«. Po prijavi boste občasno prejeli elektronske novice.
   
 5. Kupec se lahko kadar koli odjavi oz. prekliče soglasje s seznama prejemnikov e-novic s klikom na povezavo za odjavo do e-novic, ki jih prejema, ali z odjavo od prejemanja e-novic po e-pošti na: webshop@fero-term.si. Poleg tega lahko pisno prekličete soglasje na naslov FERO-TERM d.o.o. (v nadaljevanju: FERO-TERM), Gospodarska 17, Donji Stupnik, Zagreb.
   
 6. FERO-TERM bo zbrane osebne podatke obdeloval v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in knjigovodstvom ter drugimi nameni, za katere so bili zbrani. Osebne podatke, pridobljene na podlagi privolitve bomo hranili za namene, za katere je podana privolitev in obdelovali toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, vendar ne dlje kot do preklica privolitve.
   
 7. FERO-TERM se zavezuje, da bo z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki ravnal v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavno zakonodajo ter zbiral in obdeloval zbrane osebne podatke izključno za namen spletne trgovine FERO-TERM.
   
 8. Osebnih podatkov kupcev načeloma ne posredujemo nikomur, razen (tj. Uporabnikom osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679):
  - zunanjim dobaviteljem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, v skladu z navodili in pod nadzorom FERO-TERM (npr. klicni center, službe za odnose z javnostmi, dostavne službe, serviserji, vzdrževalci strojne in programske opreme, ...) in
  - državnim organom na podlagi utemeljene pisne zahteve za potrebe določenega postopka v njihovi pristojnosti ali v primeru zakonitega interesa, na primer vložitev kazenskih ovadb v primeru suma storitve kaznivega dejanja.
   
 9. Kupec, ki želi preklicati registracijo, nas lahko o tem obvesti po e-pošti: webshop@fero-term.si Po prejemu zahteve za preklic registracije bo FERO-TERM lahko stopil v stik s stranko, da preveri verodostojnost njegove zahteve, nato pa ji bo poslal končno potrditev preklica registracije. Zahtevo za preklic prijave morate poslati z e-poštnega naslova, s katerim ste se registrirali. FERO-TERM bo v 15 dneh od prejema zahteve kupca za preklic registracije izbrisal tudi osebne podatke kupca in ga o tem obvestil.

Dostava

 1. Blago je dostavljeno v skladu z normativi, pravili in predpisi, ki veljajo v EU. Dostava je možna v Sloveniji.
   Rok za dostavo naročenih izdelkov je od 2 do 5 delovnih dni.
   
 2. Dostava se opravi ob delavnikih od 8. do 20. ure. Če FERO-TERM blaga ne uspe dostaviti v 5 delovnih dni, ima kupec pravico do odpovedi nakupa.
  Rok začne teči od trenutka, ko FERO-TERM prejme plačilo na bančni račun ali ko je odobrena avtorizacija kreditnih kartic. Sobote in nedelje se ne vštevajo v rok za dostavo.
  V primeru, da naročila zaradi nepredvidenih razlogov ni mogoče dostaviti v predvidenem roku, vas bomo o novem roku dostave obvestili po telefonu ali na vaš elektronski naslov.
   
 3. Cena dostave se izračuna glede na težo naročenoga izdelka (vsak izdelek ima določeno maso enote) in velja za celotno Slovenijo. Davek na dodano vrednost je vključen v ceno dostave. Cena dostave se izračuna po naslednjih kategorijah teže (skupna teža naročenih izdelkov v vaši košarici
 4. Skupna teža Cena
  0,01 kg - 15 kg       3,00 € 
  15,01 kg - 40,00 kg   4,48 €
  40,01 kg - 100,00 kg    8,11 €
  100,01 kg - 200,00 kg 16,11 €   
  200,01 kg - 500,00 kg 26,00 €   
  500,01 kg - 1000,00 kg  48,00 €   
  *Vsakih dodatnih 100 kg na 1000 kg dodatno plačilo  5,00 €   
 5. Dostava je brezplačna, če kupec izbere možnost prevzema blaga v poslovalnici FERO-TER d.o.o., Kajuhova 32T, 1000 Ljubljana. Blago vas bo v poslovalnici čakalo 5 dni. Pri prevezmu izdelka se kupec indentificira z osebnim dokumentom. Naročeno blago lahko prevzame tudi tretja oseba, vendar se mora izkazati s pooblastilom kupca in osebni dokumentom.
 6. FERO-TERM dostavi naročene izdelke kupcu samo do vrat, torej do vhoda v stanovanjski objekt (blaga v stavbo ne nosi). V primeru stanovanjske zgradbe dostavljalec izdelkov ni dolžan nositi v nadstropje, kjer je kupec, temveč le do vhoda v stavbo. Dostop do vhoda mora biti prost. V nasprotnem primeru bo FERO-TERM izdelke dostavil do najbližje točke, kjer je možno razkladanje.
   
 7. Izdelki bodo pakirani tako, da jih z običajnim ravnanjem med prevozom ne bo mogoče poškodovati. Kupca bomo poklicali nekaj dni pred predvideno dostavo, da se dogovorimo o točnem času dostave.
   
 8. Kupec je ob prevzemu kupljenega blaga dolžan takoj pregledati blago v navzočnosti dostavljalca FERO-TERMA, ki mu blago dostavi, da bi ugotovil:
  1. ali je dostavljen pravkar naročen izdelek,
  2. ali je izdelek količinsko v ustreznem stanju,
  3. ali je izdelek brez vidnih napak,
  4. ali je izdelku priložena vsa spremna dokumentacija (odvisno od vrste izdelka).
   
 9. Če se s pregledom predmetnega blaga ugotovi, da je blago po vseh točkah (1.–4.) ustrezno oz. popolnoma v redu, bo kupec v znak ugotovljene pravilnosti dobavljenega blaga dostavljalcu FERO-TERMA podpisal maloprodajni račun. Poznejših pritožb kupca zaradi vidnih napak na izdelku ali manjše dobavljene količine in potem, ko je kupec prevzel blago in podpisal maloprodajni račun, FERO-TERM ne bo upošteval. Kupec s podpisom maloprodajnega računa potrdi, da mu je bilo blago pravilno dostavljeno v navedeni količini in brez vidnih napak ter da je preveril vse navedene postavke vsakega posameznega artikla in količino oziroma, da so podatki na maloprodajnem računu enaki opravljeni dostavi. S podpisom maloprodajnega računa kupec hkrati potrjuje, da mu je FERO-TERM za prevzeto blago dostavil tudi vso predpisano spremno dokumentacijo, odvisno od vrste izdelka (obvestilo o izdelku, izjavo o lastnostih, navodila za vgradnjo/montažo, garancijski list in morebitno drugo predpisano dokumentacijo), vse v hrvaškem jeziku in latinici.
   
 10. Kupec je ob prevzemu izdelka dolžan preveriti morebitno škodo. Če se s pregledom predmetnega blaga s strani kupca in dostavljalca FERO-TERMA ugotovi, da dobavljeno blago ni v celoti v skladu z vsemi zgoraj navedenimi točkami (od 1. do 4.), je kupec dolžan zavrniti prejem takšne pošiljke.

Odpoved pogodbe in vračilo

 1. Kupec ima pravico brez navedbe razlogov enostransko odpovedati prodajno pogodbo v 14 dneh od dneva prejema izdelka. Pogodba se odpove s pisnim obvestilom o odpovedi pogodbe z izpolnitvijo obrazca za enostransko odpoved pogodbe ali z drugo nedvoumno izjavo, s katero kupec izrazi svojo voljo za odpoved pogodbe. Kupec je dolžan obrazec ali prej omenjeno izjavo dostaviti FERO-TERMU, po pošti na naslov sedeža: Gospodarska 17, Donji Stupnik, 10255 Gornji Stupnik ali po elektronski pošti na naslov webshop@fero-term.si.  

  Kupec lahko obrazec prenese na naslednji povezavi: Obrazec za enostransko odpoved pogodbe. Če kupec predloži nedvoumno izjavo z zgoraj navedenimi komunikacijskimi možnostmi, je dolžan navesti svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko, številko faksa ali elektronski naslov. Če kupec obrazec pošlje v elektronski obliki, ga bo FERO-TERM v najkrajšem možnem roku obvestil o prejemu.
  V primeru iz prejšnje točke se kupec zaveže, da bo dostavljeni izdelek na lastne stroške vrnil FERO-TERMU, na naslov sedeža: Gospodarska 17, Donji Stupnik, 10255 Gornji Stupnik.
   
 2. Za vrnjeni izdelek se FERO-TERM zaveže, da bo v 14 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o enostranski odpovedi pogodbe, in po prejemu vrnjenega blaga, izvedel brezobrestno vračilo vplačanih sredstev, vključno s stroški dostave, razen če je kupec izbral drugo vrsto dostave in dražjo od standardnega najcenejšega načina dostave FERO-TERMA. Vračilo vplačanih sredstev se izvede na enak način, kot je plačilo opravil kupec. V primeru, da se kupec strinja z drugim načinom vračila plačanega zneska, kupec v zvezi z vračilom ne nosi nobenih stroškov.

  Kupec je dolžan blago vrniti brez odlašanja in najpozneje v 14 dneh po tem, ko je obvestil FERO-TERM o odločitvi za odpoved pogodbe. Kupec blago vrne na lastne stroške. Ob prevzemu vrnjenega blaga bo pooblaščeni kontrolor FERO-TERMA predhodno preveril, ali je blago v dobrem stanju – v stanju, v katerem je bilo predano kupcu:                                                                 a) da je vrnjeno blago, ki je bil predmet nakupa,b) da je vrnjen v originalni embalaži,
  c) da je izdelek količinsko v ustreznem stanju,
  d) da je izdelek brez vidnih napak,
  e) da je izdelku priložena vsa spremna dokumentacija (odvisno od vrste izdelka).  

  Če se s pregledom vrnjenega blaga s strani pooblaščenega kontrolorja FERO-TERMA ugotovi, da je blago po vseh točkah (od a) do d)) ustrezno oz. popolnoma v redu, se bo štelo, da je kupec pravilno izpolnil svojo obveznost na podlagi enostranske odpovedi pogodbe. Če se s pregledom predmetnega blaga s strani kontrolorja FERO-TERMA ugotovi, da blago po vseh točkah (od a) do d)) ni ustrezno oz. povsem v redu, si FERO-TERM pridržuje pravico, da zavrne sprejem takega blaga, kupec pa ne more zahtevati vračila kupnine zaradi neizpolnitve obveznosti o možnosti enostranski odpovedi pogodbe.
   
  Kupec nima pravice do enostranske odpovedi pogodbe v naslednjih primerih, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov:
  a. če je predmet pogodbe blago, izdelano po specifikaciji potrošnika, ali ki je jasno prilagojeno potrošniku;
  b. če je predmet pogodbe zapečateno blago, ki iz zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če je bilo odpečateno po dostavi;
  c. če je predmet pogodbe blago, ki je zaradi svojih lastnosti po dostavi neločljivo pomešano z drugimi stvarmi.
   
  Kupec je ob vrnitvi izdelka izdelek dolžan vrniti v originalni embalaži, skupaj z vsemi pripadajočimi deli in vso dokumentacijo, in nobena oznaka, ki označuje, da izdelek ni bil uporabljen ali poškodovan, ne sme biti odstranjena ali poškodovana. V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je kupec odgovoren za kakršno koli zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen tistega, ki je bilo potrebno za določitev narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.
   
  Po odpovedi pogodbe kupec nosi stroške vračila blaga, če ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti. Kupec ima možnost, da blago dostavi v trgovino Fero-Term Ljubljana, Kajuhova 32T.                                                                                                                                                                         

Stvarne napake in reklamacija

 1. Reklamacija
  Zavedamo se pomembnosti pritožb, zato jih rešujemo v najkrajšem možnem času, v skladu z zakonskimi določili.
   
 2. Stvarne napake

  V skladu s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov je pomanjkljivost pomembna v primeru:
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno uporabo ali za dajanje v promet,
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za določeno uporabo, za katero ga je kupec kupil, kar je bilo prodajalcu znano ali bi mu moralo biti znano,
  • če izdelek nima lastnosti in značilnosti, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene ali predpisane,
  • če je prodajalec dostavil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je vzorec ali model prikazan samo kot obvestilo.
   
 3. Primernost izdelka se oceni glede na običajne izdelke iste vrste in ob upoštevanju navedb značilnosti blaga s strani dobavitelja ali FERO-TERMA d.o.o. (v nadaljevanju: FERO-TERM), Gospodarska 17, Donji Stupnik, Zagreb, Hrvaška, OIB: 69638067216, tel. št.: +385 1 4555 535, e-pošta: info@fero-term.hr.
 4. Kupec lahko uveljavi svoje pravice, ki izhajajo iz materialne pomanjkljivosti, če prodajalca o pomanjkljivosti obvesti v dveh mesecih od dneva odkritja pomanjkljivosti. Prodajalec ne odgovarja za materialne napake, ki se pojavijo po dveh letih od dobave izdelka. Napako lahko kupec prijavi tako, da izpolni obrazec s podrobnim opisom napake, omogoči pregled izdelka in obvestilo o napaki pošlje po pošti na FERO-TERM, na naslov sedeža: Gospodarska 17, Donji Stupnik, 10255 Gornji Stupnik ali na elektronski naslov: webshop@fero-term.si
 5. V primeru izdelka, za katerega je proizvajalec izdal garancijski list (garancijo), v okviru katerega kupec uveljavlja pravice po pogojih garancijskega lista, mora kupec k pritožbi priložiti račun o nakupu blaga, za katerega podaja pritožbo.
 6. Potrošnik ima pravico od prodajalca zahtevati nadomestilo škode, odškodnino za materialne stroške, rezervne dele, delovno silo ter prenos in prevoz izdelkov, ki izhajajo iz izpolnjevanja obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Za materialne pomanjkljivosti na izdelkih, ki se pojavijo po dveh letih od dobave, ne odgovarjamo.
 7. Po ustreznem obvestilu in pregledu izdelka bomo:
  • ali izdelek popravili,
  • ali vrnili del plačanega zneska sorazmerno z napako,
  • ali neustrezen izdelek zamenjali z novim brezhibnim izdelkom,
  • ali povrnili celoten plačani znesek.
 8. Če obstoj okvare na izdelku ni sporen, bomo stopili v stik z vami v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje v osmih dneh. V primeru spora glede obstoja napake vas bomo o odgovoru obvestili najpozneje v osmih dneh.
 9. FERO-TERM bo pritožbo kupca sprejel zaradi skrite napake le, če gre za tovarniško napako ali anomalijo izdelka, ki je med prevzemom ni bilo mogoče ugotoviti, s tem, da FERO-TERM pritožbe ne bo sprejel: za keramične in porcelanske ploščice, če je razlog v barvnem odtenku, saj lahko vsaka tovarniška serija zaradi narave proizvodnega procesa rahlo niha v odtenku. FERO-TERM nikoli ne bo sprejel pritožbe kupca zaradi skritih napak (tovarniških napak in podobnih anomalij) za keramične in porcelanske ploščice, ki niso v prvem (1.) kakovostnem razredu, saj so enake lastnosti ploščic nižjega kakovostnega razreda (2. in 3. razred). FERO-TERM bo vedno vnaprej navedel, da gre za 2. in 3. kakovostni razred. Kupec izgubi pravico do pritožbe zaradi materialne pomanjkljivosti na izdelku, če izdelek namesti, in gre za pomanjkljivost, ki bi jo lahko opazil pred namestitvijo. Kupec ni upravičen do odškodnine za strošek namestitve in odstranitve nameščenega izdelka, in gre za pomanjkljivost, ki bi jo lahko opazil pred namestitvijo. FERO-TERM ne bo nikoli sprejel pritožbe, če kupec poda pritožbo zaradi skrite napake na izdelku:
  a) pipe, fugirna masa za bazene in hidromasažne kadi, pri katerih kupec ni namestil filtrov za čiščenje vode, poškodbe na izdelku pa je povzročila umazana napeljava ali voda;
  b) grelniki vode, klimatske naprave in podobne naprave, ki jih je kupcu namestila nepooblaščena oseba ali pri namestitvi in servisiranju ni upošteval navodil proizvajalca;
  c) če je izdelek nameščen v nasprotju s pravili stroke.
  Kupec je opozorjen, da pred vgradnjo keramičnih ploščic upošteva, da se vgradnja izvede v skladu s pravili stroke in navodili proizvajalca. FERO-TERM ne bo nikoli sprejel pritožbe zaradi neravnin ali posedanja vgrajenih keramičnih ploščic, saj do tega lahko pride le z nestrokovno vgradnjo oziroma zaradi neupoštevanja navodil proizvajalca.
 10. Pritožbe in reklamacije v zvezi z napakami ali pomanjkljivostmi izdelka se pošljejo pisno:
  a) po pošti na naslov FERO-TERM d.o.o., Gospodarska 17, Donji Stupnik, 10255 Gornji Stupnik ali
  b) po elektronski pošti na naslov: webshop@fero-term.si
 11. FERO-TERM bo na prejeto pritožbo odgovoril v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v roku 15 dni od dneva prejema pritožbe, s tem, da bo kupcu takoj po prejemu pritožbe potrdil, da je pritožbo prejel.

Pogoji iz garancijskega lista za izdelek

 
Za izdelke, ki jih spremlja garancijski list, veljajo pogoji, ki jih je proizvajalec/prodajalec navedel v garancijskem listu. V vsakem primeru garancija ne bo veljavna, če kupec poda pritožbo zaradi skrite napake na izdelku:
a) pipe in hidromasažne kadi, pri katerih kupec ni namestil filtrov za čiščenje vode, poškodbe na izdelku pa je povzročila umazana napeljava ali voda;
b) grelniki vode, klimatske naprave in podobne naprave, ki jih je kupcu namestila nepooblaščena oseba ali pri namestitvi ni upošteval navodil proizvajalca. Garancijski list datira, potrdi in podpiše pooblaščena oseba FERO-TERMA. Potrošnik je dolžan hraniti garancijski list ves čas trajanja garancije skupaj z izdanim računom in dobavnico.

Zamenjava kupljenega izdelka

 
FERO-TERM lahko v utemeljenih primerih, ko gre za skladiščno blago, dovoli kupcu, da blago vrne in ga zamenja z drugim blagom, kadar kupljeno blago ne ustreza željam kupca, s tem, da mora biti takšno blago v originalni embalaži s priloženo dokumentacijo. FERO-TERM morebitno odobritev za zamenjavo blaga oceni posebej za vsak posamezen primer nakupa in po lastni presoji. Enkrat ali večkrat sprejeta zamenjava s kupcem ali drugim kupcem ne bo veljala za običajno poslovno prakso za nadaljnje zamenjave ali običajno nenapisano prakso FERO-TERMA.

Odgovornost FERO-TERMA za izračun količine ali mere ali za priporočila za vgradnjo

FERO-TERM ni nikoli odgovoren, če kupec kupi premalo ali preveč keramičnih/porcelanskih ploščic ali drugih izdelkov ali za neustrezne dimenzije izdelka, saj FERO-TERM nikoli ne daje uradnih izračunov količin, niti ne opravlja meritev kupčevega prostora, niti ne svetuje glede vgradnje ali zahtevane količine ali dimenzije izdelka, ki se vgradi v objekt kupca. Kupec je dolžan sam zagotoviti vse podatke o količinah ali dimenzijah izdelka ter zagotoviti strokovno pomoč in FERO-TERMU posredovati zahtevano natančno količino ali dimenzijo izdelka. Kupec se ne more sklicevati na ustne ali pisne izjave pooblaščenih oseb (referentov ali prodajalcev) FERO-TERMA v zvezi z izračuni količin ali dimenzij ali priporočil za vgradnjo. Izračune količine ali dimenzij keramičnih ploščic ali drugih izdelkov ali drugih podatkov v načrtu iz računalniškega programa »Vi-Soft« FERO-TERM posreduje samo kot neformalno informacijo. FERO-TERM ima pravico zaračunati stroške izdelave načrta (kopalnice ipd.) po veljavnem ceniku.

Odgovornost FERO-TERMA

Spletna trgovina dela 24 ur na dan, vendar zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje spletne trgovine ali celo dostop do spletne trgovine včasih ni mogoč. Zato si FERO-TERM pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali ustavi dostop do strani spletne trgovine. FERO-TERM ne prevzema odgovornosti za nedelovanje trgovine zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne trgovine, nedelovanja storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno ali celo dlje časa motile uporabo.
Storitve, ki jih ponuja FERO-TERM v okviru storitve spletnega nakupovanja na spletni strani www.fero-term.si, ne vključujejo stroškov, ki jih imajo obiskovalci strani z uporabo računalniške opreme in storitev za dostop do strani.
FERO-TERM ne odgovarja za stroške elektronskega komunikacijskega prometa, spletnega prometa ali kakršne koli druge stroške, ki bi lahko nastali, niti ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi prekinitve internetne povezave pri uporabi storitve spletnega nakupovanja. Če se med postopkom nakupa pojavi kakršna koli napaka, lahko kupec odda prijavo na elektronski naslov webshop@fero-term.si, tako da jo je mogoče čim prej odstraniti.
 
FERO-TERM zagotavlja najnovejšo in najbolj natančno vsebino svojih spletnih strani, vendar ne prevzema nobenih jamstev glede njene ažurnosti in/ali točnosti.
FERO-TERM si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za vse izdelke v spletni trgovini, hkrati pa dopušča možnost netočnosti podatkov, slik ali besed v spletni trgovini. Za podrobnejše opise in informacije se lahko obrnete na nas ali neposredno na proizvajalca izdelka.
Če podatkov v spletni trgovini FERO-TERM ni mogoče pravočasno popraviti, bo kupec obveščen o spremembi in bo lahko preklical naročilo ali zamenjal naročen izdelek. Vsi uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Pritožbe in spori

FERO-TERM je v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in zagotavlja učinkovito reševanje pritožb. V skladu z Uredbo 524/2013/EU je bila vzpostavljena enotna vstopna točka za reševanje sporov, ki izhajajo iz spletne prodaje.
S klikom na povezavo boste prišli do platforme
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.
Za nadaljnjo pomoč se obrnite na nacionalno kontaktno točko - Slovenija. Podatki so navedeni na povezavi:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.odrList.
 
Postopek reševanja pritožb je zaupen.
V primeru vprašanj nas pokličite na številko +386 1 5451 530, pošljite elektronsko sporočilo ali opis težave pošljite na  naslov reklamacije@fero-term.si
 
FERO-TERM ne priznava nobenega izvajalca kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov.

Stiki

 1. Za vse informacije, pohvale, pripombe, reklamacije in kakršna koli druga obvestila se lahko kupci obrnejo na prodajalca na:
  a. naslov: FERO-TERM d.o.o., Gospodarska 17, Donji Stupnik, 10255 Gornji Stupnik
  b. elektronski naslov: webshop@fero-term.si.

Avtorsko delo

Vsi podatki, slike in podatki na spletni strani FERO-TERM so avtorsko delo, zaščiteno z Zakonom o avtorskih pravicah, in jih ni dovoljeno uporabljati ali reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja FERO-TERMA. Blagovne znamke in logotipi drugih podjetij prav tako predstavljajo zaščiteno intelektualno lastnino teh podjetij.

Sprememba splošnih pogojev

FERO-TERM si pridržuje pravico, da kadar koli, na kakršen koli način in brez predhodnega obvestila spremeni pogoje poslovanja prek spletnega centra FERO-TERM.

Tu smo za tebe! Kako zi lahko pomagamo?
Spodaj nam lahko zastaviš vprašanje o naši ponudbi, storitvah ali pustiš pohvalo ali oceno za izdelek.
Na vaše sporočilo bomo odgovorili v 48 urah. Če bomo potrebovali več informacij o temi, vas bomo kontaktirali prek e-maila ali telefonske številke, če je navedena